Bij Keten Duurzaam Rundvlees verlangen we
méér op het gebied van dierenwelzijn dan
de wettelijke eisen en hanteren wij strenger
regels dan bestaande keurmerken voor
rundvlees. Weidegang in de zoogperiode is
verplicht. Castratie, brandmerken en het
houden van vee op betonnen roosters is verboden.

Alle KDR koeien en stieren worden gehouden
bij Nederlandse vleesveebedrijven, minimaal
drie tot zes maanden voor de slacht.
Er worden strenge eisen gesteld aan
huisvesting, klimaat en voer. De Controle
Instantie houdt toezicht op het welzijn en de
gezondheid van de dieren.

Alleen rundvlees van volwassen runderen
die afkomstig zijn van een gecertificeerd
vleesveebedrijf komen in aanmerking voor
het Robuust kwaliteitsmerk. KDR steunt
samen met de Nederlandse vleesveesector
initiatieven om het aantal natuurlijke
geboorten bij luxe vleesrassen te vergroten.

KDR kiest voor duurzaamheid van de totale
keten ten gunste van het welzijn en de
gezondheid van de dieren, het verantwoord
en duurzaam omgaan met het milieu en
grondstoffen en ten gunste van een duurzame
bedrijfsvoering van de vleesveebedrijven.
Duurzamer kan bijna niet!