12 Pluspunten

1. Hoge en constante kwaliteit rundvlees.

2. In Nederland gehouden vleesrassen.

3. Nederlandse Vleesveehouders.

4. Samenwerking in een korte keten.

5. Weidegang voor koe en kalf.

6. Geen castratie of brandmerken.

7. Ruim daglicht, lucht en ruimte in de stal.

8. Antibioticagebruik uitsluitend bij ziekte.

9. Voer uit de regio en Nederlands krachtvoer.

10. Meer weidevogels door een kringloop van stromest.

11. Onafhankelijke borging van alle voorwaarden.

12. Stichting ziet toe op naleving & verduurzaming.